Strona główna » Dotacje UE

Dotacje UE

Canpol Bis Sp. z o.o. realizuje projekt  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla Innowacyjnych MŚP RPO WK-P -  Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego który dotyczy dywersyfikacji działalności. Projekt obejmuje wprowadzenie nowych produktów w postaci artykułów dekoracyjnych. Działania podjęte w ramach projektu zwiększą atrakcyjność i poszerzą ofertę przedsiębiorstwa.

Cele projektu: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów, co wpłynie na powiększenie oferty przedsiębiorstwa i zwiększenie jej atrakcyjności.

Planowane efekty: Poprawa sytuacji przedsiębiorstwa po wystąpieniu COVID-19 dzięki sprzedaż nowych produktów – artykułów dekoracyjnych.

Wartość projektu: 38.745,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 29.925,00 PLN
CANPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Wejście Spółki CANPOL BIS z produktami dekoracyjnymi na rynki Białorusi, Wielkiej Brytanii i Holandii

Celem projektu jest rozpoczęcie eksportu usług Spółki CANPOL BIS na rynek Holandii, Wielkiej Brytanii i Białorusi.

Dofinansowanie projektu z UE: 483 410,30 zł.

 

Niezwykle miło nam poinformować Państwa, iż nasza firma otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Tytuł naszego grantu: Dostosowanie wzornictwa produktów i opakowań produktów CANPOL BIS do wymogów zagranicznego rynku.

Cel realizacji naszego grantu: Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego firmy CANPOL BIS sp. z o.o. i będzie się koncentrował na dostosowaniu wzornictwa produktów i opakowań produktów Wnioskodawcy do wymogów zagranicznych rynków, w szczególności na rynek norweski. Okres realizacji: 01.11.2022-30.06.2023.

Kwota przyznanego grantu: 299200 zł, kwota wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia: 352000,00 zł. Realizacja niniejszego projektu jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju Wnioskodawcy poprzez wzrost skali działania, pozyskanie nowych klientów i wejście na nowy rynek w ujęciu produktowym i geograficznym. By osiągnąć zamierzone cele, zaplanowano skorzystanie z usługi z zakresu dostosowania wzornictwa, produktu oraz opakowania do wymagań zagranicznych rynków, tj. rynku norweskiego, w następującym zakresie:

 

1) przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego;

2) opracowanie projektu wzorniczego produktu;

3) opracowanie projektu wzorniczego opakowania;

4) tłumaczenie.


 
 
Logotypy Unia Europejska

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu