Canpol Bis polski język   Canpol Bis English language
6lua3127qcrdpmsqb8
EUR
Strona główna1 » strona główna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Innowacyjna gospodarka unia europejska
 
Dotacje na innowacje
 
 
CANPOL BIS Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 8.2. PO IG pod nazwą: "Wdrożenie systemu B2B w celu integracji CANPOL BIS Sp. z o.o. z partnerami w zakresie rozwoju handlu hurtowego". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 
linki:
 
 
Oficjalna strona Komisii Europejskiej: ec.europa.eu/index_pl.htm
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu/index_pl.htm
Serwis Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Strona internetowa Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Infrastrktury i Rozwoju: www.mrr.gov.pl
Strona Internetowa Instytucji Pośredniczącej - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego: www.tarr.org.pl
Strona internetowa Instytucji Wdrażającej - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
Strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: mac.gov.pl
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
progrma regionalny
Nazwa projektu: Prezentacja oferty CANPOL BIS na targach HOME DECOR 2014
 
Beneficjent projektu:

CANPOL BIS Sp. z o.o.                                                   
ul. Szajnochy 14
85-738 Bydgoszcz
 
Opis projektu:
Przedmiotem projektu było przygotowanie i prezentacja oferty handlowej Spółki CANPOL BIS, a także udział przedsiębiorstwa w targach HOME DECOR w Poznaniu w lutym 2014 r. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania szeroką gamą produktów oferowanych przez CANPOL BIS. Ponadto zostały nawiązane nowe kontakty handlowe oraz pozyskano informacje o rynkach docelowych, które Spółka będzie mogła wykorzystać przy ustalaniu strategii rozwoju firmy.
 
całkowity koszt projektu: 57 438,54 zł
 
kwotę dofinansowania z EFRR: 30 019,87 zł


 

Przejdź do strony głównej